Biologické filtry EKOB

EKOB pro 5 e.o.

EKOB pro 10.e.o

Biologické filtry jsou určeny jako druhý stupeň čištění splaškových vod za septiky. V porovnání s pískovými filtry mají výhodu v tom,že tyto filtry lze čistit a odkalovat.

Biologický filtr sestává ze svařované polypropylenové nádrže, která je rozdělena přepážkami natři sekce. V každé sekci je biologický filtr, který tvoří volně nasypané nařezané flexibilní trubky a menší šachta pro odkalování.Voda postupně protéká všemi třemi filtry, ve kterých jsou flexibilní trubky obalovány kalem, dochází k velkému kontaktu splašků s aktivním kalem a tím k vyčištění splaškové vody.

Osazení biologického filtru
Jímka filtru se osadí do vykopané jámy na betonovou desku. V případě kombinace septiku EKOS s biofiltrem EKOB mají obě zařízení společnou základovou desku.Konstrukce biofiltru pevnostně vyhovuje tlaku zásypové přesáté zeminy nebo písku nebo obetonováním suchým nebo mokrým betonem. Ve všech případech je nutno jak obsypání tak obetonování provádět při úplně vodou naplněném biofiltru.Při výskytu zvýšené hladiny spodní vody je nutno postup osazení a způsob osazení dohodnout s projektantem a dodavatelem biofiltru. V tomto případě je obetonování nádrže biofiltru nutné.