Přestavba septiků na čistírny

Postup přestavby:


Pro urychlení a zlevnění přestavby je vhodné, aby zájemce poslal firmě spolu s poptávkou výkresovou dokumentaci na septik.Nebo náčrt s udáním šířky, délky, výšky hladiny, celkové výšky, počet, umístění a výškové kóty přítoku a odtoku, přepážky. Na základě těchto podkladů firma EKO předloží zájemci rozpočet a dodací podmínky.

Přestavba starých čistíren
Při přestavbě se využije obvykle nepoškozené plastové nádrže. Starou nefunkční technologii demontujeme, ekologicky likvidujeme a osadíme technologii EKO. Cenu kalkulujeme individuálně.